Oferta

Księgowość:


Kadry i płace:


Pozostałe usługi:

Księgowość
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Karta podatkowa
 • Księgi handlowe
 • Rozliczanie podatku VAT, sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Kadry i płace
 • Listy płac
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczych
 • Umowy cywilnoprawne
 • Przygotowywanie i przekazywania do US deklaracji PIT-4R, PIT-8AR,
  PIT-11, PIT-40
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • PFRON
Inne usługi
 • Reprezentowanie klienta przed urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Bezpłatna pomoc w rejestracji działalności gospodarczej
100% profesjonalizmu
Indywidualne podejście do każdego klienta